خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۲/۲۹
 • ۴۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۱/۷۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۷/۶۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۱۱۰ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸۹۸۵۴ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۴۱۲۹ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۲۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۲%
خوداستنادی (دانشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

بیومکانیک

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات:

حرارت سیالات

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات:

ساخت و تولید

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات:

طراحی کاربردی

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات:

هوافضا

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات: