خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۳/۲۳
 • ۳۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۵/۵۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۷/۵۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۹۴ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۱۴۸۶ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۲۰۱۹ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۰%
خوداستنادی (دانشکده)
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

صنایع پتروشیمی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات:

صنایع شیمیایی معدنی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات:

طراحی و شبیه سازی فرایندها

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات:

نفت

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات: